UOP
Urząd Ochrony Państwa
piątek, 23 czerwca 2006
Lech Wałęsa, Friday, June 23, 2006 10:08 AM
Europäisches Magazin SOWA - Frankfurt am Main - Herausgeber: Stefan KOSIEWSKI
piątek, 23 czerwca 2006
Fragmenty z uzasadnienia wyroku Sądu Lustracyjnego

Fragmenty z uzasadnienia wyroku Sądu Lustracyjnego  strona  [6]

spisu zawartości sejfu Szefa UOP-u sporządzonego w nocy z 5 na 6 czerwca 1992 r.W sejfie tym znajdowały się natomiast wszystkie dokumenty jakimi MSW dysponowało w tym czasie ,a które miały świadczyć o tym ,że Lech Wałęsa był tajnym współpracownikiem SB PRL .Spisu owego dokonano przy udziale zarówno Piotra Naimskiego ,jak i ówczesnego Ministra Spraw Wewnętrznych Antoniego Macierewicza(k.35-45 t.I akt Prok.).
Sąd przesłuchał obie te osoby w charakterze świadków -w trybie art,181§lkpku?
Obaj świadkowie zgodnie potwierdzili(św.Macirewicz -prot.rozprawy z dn.2.VIII.00-część tajna , św .Naimski-prot. rozprawy z 11.VIII.00-część tajna),że dołączony do akt V Ds 177/96,a okazany im protokół ,oddaje precyzyjnie zawartość sejfu Szefa UOP-u,co potwierdzili własnoręcznymi podpisami ,złożonymi wówczas na każdej stronie jego oryginału. Kompleks dotyczących tej okoliczności dowodów ,a to-zeznania obu w/w świadków ,wspomniany protokół i nadesłano na żądanie Sądu
Ówczesny Minister Spraw Wewnętrznych św.Antoni Macierewicz i ówczesny Szef Urzędu Ochrony Państwa św.Piotr Naimski w momencie sporządzania tzw."listy Macierewicza" dysponowali w jej części dotyczącej ówczesnego Prezydenta Lecha Wałęsy,,,,, ,tylko i wyłącznie nieŹwiadomego pochodzenia kserokopiami ?

Fragmenty z uzasadnienia wyroku Sądu Lustracyjnego  strona  14
prawdziwości składanych przez nie oświadczeń w tym przedmiocie.Co więcej zaś stwierdził, że w postępowaniu lustracyjnym stosuje się domniemanie prawdziwości oświadczeń co oznacza nie tylko to,że kontrolowane przez Sąd będą tylko oświadczenia,których prawdziwość budzi wątpliwości,lecz także i to,że jak długo prawomocne orzeczenie sądu nie ustali,iż złożone oświadczenie jest niezgodne z prawdą,nikt nie ma prawa jego prawdziwości podważać.
Z kolei w wyroku z 10 listopada 1998 r.Trybunał Konstytucyjn stwierdził,że zgodna z konstytucją RP wykładnia pojęcia

Fragmenty z uzasadnienia wyroku Sądu Lustracyjnego  strona  [18]

Jak już wspomniano powyżej zarówno z obiektywnego dokumentu jakim jest" protokół" z otwarcia sejfu Szefa UOP-u z 5/5.VI.1992r., jak i zeznań przesłuchanych na tę okoliczność świadków wynika, że w tym okresie UOP nie dysponował jakimkolwiek dowodem pierwotnym pochodzącym od  Lecha Wałesy i od  t.w."Bolek ".Z zeznań św .Żaczka i sporządzonej przez niego analizy(k.63-83) wynika ,że już w 1982 r. ówczesne MSW nie dysponowało takimi dowodami.  Potwierdza to ,zdaniem Sądu dokument w postaci
odręcznie sporządzonego w dn.9.V.1985 r. przez mjr . Stylińskiego inspektora Wydz .II Biura Studiów Slużby Bezpieczeństwa MSW  "Uzupełnienia - oświadczenia sposób jednoznaczny i nie pozostawiający wątpliwości wynika z niego ,że ówczesne
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych dążyło do skompromitowania Lecha Wałęsy , przy wykorzystaniu wszelkich możliwych środków nie tylko w Polsce , ale i za granicą .Jest przecież oczywiste, że gdyby dysponowało oryginalnymi materiałami wskazującymi na jego współpracę ze Służbą Bezpieczeństwa , to zostałyby one wykorzystane. Ponieważ nie dysponowało nimi przeprowadzona został pod kierownictwem ówczesnego Wiceministra SW Władysława Ciastonia szeroko zakrojona operacja-jako jedna z wielu -fałszowania
dokumentów mających świadczyć , że Lech Wałęsa  10 lat wstecz współpracował ze SB w  PRL. Sporządzone w jej toku pokwitowania odbioru pieniędzy i donosów podŹpisanych "Bolek" rozprowadzono w Polsce i za granicę m.in.przy pomocy fikcyjnej organizacji "OKO".z tego źródła pochodzą kserokopie obu pokwitowań i "doniesienia" którymi dysponuje Sąd ( vide ulotka sygnowana Mieszko 11- k.3019-3020 t.XV~),z tego też źródła pochodzą prawdopodobnie kserokopie dokumentów jakie znajdowały się w sejfie szefa
UOP-u w czerwcu 1992 r.,a będące rzekomymi informacjami spisanymi przez funkcjonariuszy SB z rzekomych doniesień t.w."Bolek". Dla wniosków powyższych znaczenie mają nadto wspomniane powyżej informacje t.w."Maciej" i OK.O."Władek",a zwłaszcza  zamieszczone na nich adnotacje funkcjonariusza SB .
Lech Wałęsa złożył prawdziwe oświadczenie lustracyjne. Co więcej ,można w oparciu o całokształt zgromadzonych w sprawie materiałów operacyjnych, archiwalnych i innych dokumentów ( art.31 ustawy) stwierdzić z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością
,że nie istniały, pierwotne dokumenty potwierdzające że Lech Wałęsa był tajnym
współpracownikiem byłej Służby Bezpiecze6stwa PRL.
Z tych wszystkich przyczyn Sąd Apelacyjny w Warszawie rozstrzygnął jak w orzeczeniu .

Pieczęć okrągła i podpisy 

 
Dnia 9-06-2006 o godz. 9:09 Lech Wałęsa napisał(a):
>
> Przecież to są dowody w tym i innych wywiadach  na współdziałanie  Sb z 
> Walentynowicz i jej podobnych  przeciw mnie  .Mnie chciano miedzy innymi
> tą prowokacją w internowaniu zaszantażować i złamać . Chyba nie ma
> wątpliwości, że i tym nie dałem się złamać..Mnie o tym, że tak zrobią 
> grożono wcześniej, jak na przykład w tedy ,gdy kazałem ludziom z BOR 
> rzucić  premiera Rakowskiego ze zachodów zamiast jakichkolwiek z nimi
> rozmów, na które przyjechał do mnie. Tak byłem odważny i zdecydowany
> pewny
> swego.I zrobiono tą prowokacje i ona do dziś funkcjonuje u niektórych
> słabeuszy.I to oni na to się dali nabrać  i oni w to uwierzyli . No
> przecież  to takie są fakty i wnioski  , tchórze w tedy a dziś
> bohaterowie .To się Wam nie mieści w głowach do tego stopnia że aż
> mówicie że to niemożliwe by być tak wielkim i odważnym . Tylko z takim
> tupetem ,charakterem mogłem poprowadzić  do zwycięstwa  nad komunizmem
> Dramat mój że nie mogłem o tym mówić a to robić i zrobić a Wam podobni
> nigdy tego nie
> zrozumiecie bo jesteście za mali w wielu wymiarach Pozdrawiam L Wałęsa .
> Dnia 8-06-2006 o godz. 3:16
wallyize@tpg.com.au napisał(a):
> > Prosze podac te linki na swych stronach.
> >
> >
> > Temat:  Plusy dodatnie, plusy ujemne - film
> >
> >
> >
http://www.nitka.net.pl/~ubik/plusy_dodatnie_plusy_ujemne
> >
> >
http://www.nitka.net.pl/~ubik/plusy_dodatnie_plusy_ujemne.avi
> >
> >
> >
> >
http://sowa.beeplog.de
> > http://sowa.blogsource.com
> >
http://kulturzentrum.w.interia.pl
> > http://de.groups.yahoo.com/group/kulturzentrum

 
----- Original Message -----
From: "Lech Wałęsa" <lwprezydent@wp.pl>
Sent: Friday, June 23, 2006 10:08 AM

http://de.groups.yahoo.com/group/sowa-frankfurt/message/385

http://sowa.blogsource.com/post.mhtml?post_id=352584

| < Marzec 2019 > |
Pn Wt Śr Cz Pt So N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Zakładki:
EU-Fotos
Exclusiv
Freunde - Przyjaciele
IN POLEN - W POLSCE
KOSIEWSKI
Księga - Gästebuch
KULTUR
LITERATUR
Narodowi socjaliści - komuniści - inne
NASZE - UNSERE
POLONIA i Polacy poza granicami RP
SOWA
SOWA RADIO
SOWA VIDEO
UNIA & POLSKA
YES - POLAND
www.flickr.com
stefan_kosiewski przedszkole oddali na burdel photoset stefan_kosiewski przedszkole oddali na burdel photoset