UOP
Urząd Ochrony Państwa
poniedziałek, 04 czerwca 2018
Kaczyński nie przeżył zabiegu lobotomii PDO583 Do Prof. em. dra Marka Głogoczowskiego w PAN-u, Zakopane

Dysonans Poznawczy Grupy Spiskowej Brutusinskiego 583 Prolegomena do Odżydzania po Myśli Epigenezy Arystotelesa i Etnogenezy Nowoczesnego Polaka Romana Dmowskiego Idy Marcowe Morawieckiego CARY IRODY HERODY Herodenspiel von Stefan Kosiewski Studia Slavica et Khazarica Zniweczona Rzeczywistość  https://m.vk.com/wall467751157_189

                          W poniedziałek, 4 czerwca  AD 2018 we Frankfurcie nad Menem

                audio: https://gloria.tv/audio/2sfcQWft8DwN1DbwNr2qmCYnd

Do Prof. em. dra Marka Głogoczowskiego w PAN-u, Zakopane

Nos hic continuo labore torquent
Imo in pectore cogitationes,
Quas res publica dat domusque nobis;


Szanowny Panie Prof., Drogi Marku,

Tu już tortury pracy pokazują
W sercu mym skryte myśli permanentnie
o państwie, które ma być dla nas domem

na naszą przekładam, zrozumiałą polszczyznę trzy wersy nieprzetłumaczalne w zasadzie jedenastozgłowca Dantiscusa nie dlatego, cobym ważyć piękno tłumaczeń dokonanych ongiś przez Annę Kamieńską zamierzał, nic z tego; na dowód prawości intencji moich w języku oryginału Hendecasyllabi ad Georgium Sabinum oddam zaraz tu pentagramem w przekładzie poetki, dla potrzeb rozprawki do dramatu Narodu Polskiego wpisywaną: CARY IRODY HERODY Herodenspiel von Stefan Kosiewski.

Modliłem się o spokój wiekuisty
W niebiesiech, módlmy się o to dla siebie
Także, i my też będziemy wezwani!
Nikomu z nas nie da się odroczyć
Końca, jaki od Boga naznaczony.


Kaczyński nie przeżył zabiegu lobotomii - Качиньский не выжил в лоботомии - Kaczyński überlebte die Lobotomie nicht - Kaczyński did not survive the lobotomy!

HYPOTHESIS: Dr Kekus PPP31 https://youtu.be/8iv9qUYruxg 1:02:02-1:05:33

wikipedia: Hipoteza – zdanie, które podlega konfirmacji lub falsyfikacji.
Stwierdza spodziewaną relację między jakimiś zjawiskami, propozycja twierdzenia naukowego, które zakłada możliwą lub oczekiwaną w danym kontekście sytuacyjnym naturę związku;

tu kliknij, https://vk.com/video467751157_456239049 obejrzyj dla przykładu na serwerze w Rosji, którego jeszcze terrorystyczne zakusy imperialne żydoamerykańskich hakerów nie sięgają (patrz na dowód: wczorajsza awaria prądu i całkowite w efekcie wyłączenie z ruchu portu lotniczego w Hamburgu jako i przedwczoraj skutecznie zaatakowany globalnie system bezgotówkowy VISA; wojna światowa obżydliwych jednoznacznie z hybrydowymi w najgorsze toczona jest: Alexander Gauland głupimi uwagami na temat Hitlera bałamuci młodzież odwracając jej uwagę od bombardowania przez Izrael Strefy Gazy, obecnie szef opozycyjnej fałszywie, żydoskiej AfD (coś podobnego do fałszywej partii kryptosyjonistów PiS Kaczyńskiego, antydemokratycznej, autorytarnej sitwy kierowanej z pewnością z Kremla przez mocodawców Macierewicza (patrz dzisiejsza gazeta wyborcza) i Kaczyńskiego, na których FSB haki ma nie od dzisiaj i nie tylko w postaci rozmowy prezydenta RP z bratem jednojajowym przez telefon satelitarny, nagranej obowiązkowo, обязательное przez państwowe służby Federacji Rosyjskiej); były funkcjonariusz państwowy BRD noszący teczkę za Nadburmistrzem Frankfurtu nad Menem, Walterem Wallmanem, od którego naówczas, w grudniu 1983 r. dostałem dyplomatyczne Pismo, odpowiedź na naszą Notę Protestacyjną (kto wie, czy za osobami ukrytymi w nagłówku pod kryptonimem:  Sch/Pd nie stał wtedy Gauland osobiście? Mniejsza o ustalenie osobistej odpowiedzialności figuranta za mataczenie, patrz w  zał. kopii pisma), przedstawiciela strony niemieckiej nie podejmującego żadnej decyzji w odpowiedzi na Pismo z 21 kwietnia 1983 r. złożone w sekretariacie Wallmana na Römerze osobiście przeze mnie i dwóch jeszcze innych imigrantów, uciekinierów kontyngentowych, czy kontygentalnych z PRL-u, w imieniu większej grupy Polaków ze Solidarności oszukanych, nie przyjętych przez władze RFN na terenie Hesji w należyty sposób, zagwarantowany nam w Niemczech ustawowo (pieczątką przybitą do paszportu: Ausl.-G. BMI §22.), zatem z rażącym naruszeniem prawa, wiarołomnie i niezgodnie z prawem międzynarodowym (Konwencja Genewska z 21. Juni 1951, Porozumienie w Helsinkach itd.), które Herr Gauland jako dr prawa znać winien i respektować przynajmniej w części tożsamej z gwarancjami otrzymanymi przez każdego z nas osobiście na terenie Ambasady przed narażeniem na tragiczną w skutkach, niepodpowiedzialną emigrację do RFN (liczne rozpady małżeństw zawiedzionych brakiem przyrzeczonych, ludzkich warunków do życia; bez prawa do pracy w Niemczech, oszukanych przez władze niemieckie i zawiedzionych  przez najbliższych członków rodziny, zwiedzionych oszukańczymi, jak się okazało, obietnicami przed wylotem z PRL, których to warunków nieludzkiego naruszenia jednostronnego przez niemieckich urzędników nie mogliśmy przecież w tamtym czasie zgłosić władzom PRL, kraju pochodzenia, jako przestępstwa urzędników państwa docelowego, ażeby nie ściągnąć na siebie posądzenia o zbiorową psychozę, chorobę psychiczną ludzi niezaradnych w stosunku do okazanego terroru państwowego; narzekających w PRL-u w PRL, zaś zaraz po wylądowaniu w RFN na RFN, przez czyhającego wszak tylko na takie ścierwo, barachło Jerzego Urbana, ministra propagandy w rządzie stanu wojennego, gen. Jaruzelskiego ze żydoubowcami (rząd sam się nażre, nakarmi, wyżywi idiotami, przestrzegałem narzekających kolegów, którzy wyszli na zebraniach naszego środowiska przed kościołami Polskiej Misji Katolickiej w Diecezji Limburg z postulatem zwrócenia się o pomoc humanitarną do Konsula PRL w Kolonii: Czy chcecie dostać się do telewizji reżimowej żydokomuny, czy może od razu na zabieg lobotomiczny, jak siostra zamordowanego prezydenta Kennedyego przyjęta została w Stanach na lobotomię poza kolejką. Której za dużo zdrowych myśli po głowie zaczęło chodzić po ustrzeleniu brata? Pytaniem tym przekonałem byłych kolegów związkowych do zagryzienia zębów tak samo, jak internowany w Arłamowie. I obejrzenia się za innymi możliwościami, wkrótce kilku znalazło sobie nowe partnerki nie czekając na uznanie przez Kościół Katolicki swoich dotychczasowych małżeństw kościelnych za nieważne.  Herby: wikipedia

Wappen des Deutschen OrdensJoannes Dantiscus był dyplomatą w służbie króla Jana Olbrachta, który na dworze cesarza Maksymiliana I został architektem co się zowie prawdziwego sukcesu polityki Unii Polsko-Litewskiej, wyrażonego uznaniem przez cesarza Sacrum Romanum Imperium przegranej Niemieckiego Zakon Najśw. Marii Panny (terytorialnie wchodzącego do Rzeszy) trzynastoletniej wojny zakończonej zaaprobowaniem przez cesarza suwerennych praw króla Polski w Prusach Królewskich, włączonych do korony postanowieniem drugiego pokoju toruńskiego;  mieszczanin urodzony w Gdańsku po zakończeniu działalności dyplomatycznej jako człowiek Renesansu, wykształcony na uniwersytecie w Greifswaldzie oraz Jagiellońskim w Krakowie, gdzie uzyskał stopień bakałarza w 1503 r., przed wyjazdem na dalsze studia do Włoch po uzyskaniu stypendium króla, przyjął święcenia kapłańskie 1532 r, aby następnego roku objąć urząd Biskupa Chełmińskiego, zamieniny po czterech latach na Biskupstwo Warmińskie, po czym schorowany zmarł w Lidzbarku 27 października 1538, pochowany we Fromborku, zostawił po sobie wspaniałe poezje, nagrodzone cesarskim wawrzynem, pisane wyłącznie po łacinie. "...Stosował przy tym 11 rodzajów miar wierszowych, w większości antycznej proweniencji, zauważył Zbigniew Nowak we wstępie do Pieśni Dantyszka wydanych przez Pojezierze w Olsztynie. - Najczęściej posługiwał się dystychem elegijnym, następnie heksametrem, dymetrem jambicznym, wierszem falecyjskim, strofami saficką i alcejską. Język łaciński jego utworów odznacza się poprawnością i czystością, zbliża się do rytmicznej prozy...", JD P, s. XLV

Zostawił po sobie również córkę Joannę, którą miał z nieprawego łoża, ale przed przyjęciem święceń kapłańskich; ad meritum: - Czy możemy zatem, panie docencie powiedzieć, że mamy tu do czynienia z poezją epicką, odwołującą się do najstarszych i najlepszych wzorców klasycznych z IX w. przed Chrystusem: Iliady oraz Odyssei Homera wypełnionych elementami treściowymi, materią epiczną poematów recytowanych na królewskim dworze przez aojdów trącających dla zachowania rytmu śpiewanych pieśni narzędziem swoim strun kithary trzymanej w lewej dłoni wzorem posągowego Apollo we Wiesbaden?

kulturzentrum/apollo-sowa.jpg


 radiohttps://gloria.tv/audio/VU7nUfcvmSZE6M7aHtTpxWYjM 


 

Morawiecki: Będziemy zapierdalać i rowy, kurwa, kopać, a drudzy będą zasypywać, będziemy zadowoleni 
via @pinterest

  Ja trochę tę historię znam i lata trzydzieste chuja a nie wyciągnęły Stany Zjednoczone (…). Wojna wyciągnęła (…). Natomiast mam absolutnie pozytywne zdanie o Merklowej, Sarkozym czy, jak tam się ten nowy nazywa, Hollande.  Młodzi nie rozumieją  Będziemy zapierdalać i rowy, kurwa, kopać, a drudzy będą zasypywać, będziemy zadowoleni (…).idą ciężkie czasy. http://sowa.quicksnake.at/Protestbewegung/Kogo-Polska-Morawieckich-PDO267-FO-von-Stefan-Kosiewski-ZECh-Zniweczona-Rzeczywistosc:   Ja trochę tę historię znam i lata trzydzieste chuja a nie wyciągnęły Stany Zjednoczone (…). Wojna wyciągnęła (…). Natomiast mam absolutnie pozytywne zdanie o Merklowej, Sarkozym czy, jak tam się ten nowy nazywa, Hollande. Młodzi nie rozumieją Będziemy zapierdalać i rowy, kurwa, kopać, a drudzy będą zasypywać, będziemy zadowoleni (…).idą ciężkie czasy...   http://sowa.quicksnake.cz/HERODY-Herodenspiel-von-Stefan-Kosiewski/KATABAZA-nieuleczalna-Kaczynskiego-PDO512-DIAGNOZA-dra-Kazimierza-Woycickiego-GIERODY-Herodenspiel-von-Stefan-Kosiewski-Pidgin-Art-Borys-Budka-PDO273-274-FO-Studia-Slavica-et-Khazarica-ZECh 

Napsal sowa (») 26. 8. 2017 v kategorii HERODY Herodenspiel von Stefan Kosiewski, přečteno: 488×
KATABAZA nieuleczalna Kaczynskiego PDO512 DIAGNOZA dra Kazimierza Wóycickiego GIERODY Herodenspiel von Stefan Kosiewski Pidgin_Art Borys Budka PDO273 274 FO Studia Slavica et Khazarica ZECh

Poszli więc Ajas i Odys wzdłuż morza o falach huczących,
Do Ziemiotrzęscy, co lądy ogarnia, gorąco się modląc,
By im pomógł przejednać wyniosłą duszę Achilla.
Wnet w myrmidońskim stanęli obozie namiotów i statków.
Tam Achillesa znaleźli, gdy serce formingą radował,
Dźwięczną, piękną, kunsztownej roboty, ze srebrną poprzeczką
(Wybrał ją sobie z łupów, gdy zburzył gród Eotiona).
Sławne rycerzy przewagi opiewał ku serca weselu
Sam na sam z Patroklosem, co siedział naprzeciw w milczeniu,
Zeby pieśń jego podjąć, gdy Achill przerwie śpiewanie.
                                                       
                                                       Księga IX, 182-191


Czyż nie androny pleciemy sobie  (clea andron, κλέα ἀνδρῶν) opiewając wzorem Achillesa czyny niedouczonych figurantów Służby Bezpieczeństwa, żydoskiego pochodzenia etnicznego braci Kaczyńskich, Adama Michnika, Lecha Wałęsy, fałszywych opozycjonistów antykomunistycznych Solidarności Walczącej Kornela Morawieckiego, która mając przedstawiciela w Moguncji do Frankfurtu nie odważyła się przyjechać, gdyż w Niemczech została jeszcze w stanie wojennym rozszyfrowana przez emigracyjną grupę Polaków i Katolików z pierwszej, prawdziwej Solidarności jako żydoska przystawka wojskowych tajnych służb Jaruzelskiego,  po kierowcach Wałęsy i Kaczyńskiego, którzy albo zarządzali wtedy Kancelarią Prezydenta RP, albo nabrali dzisiaj spermy z wodą w usta, jak Tomasz Kędzierski, kochanek Jarosława Kaczyńskiego ("... w latach 2006-2010 jeździł on w kolumnie ochronnej prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Jako zaufany człowiek był także wysyłany do wożenia matki braci - Jadwigi Kaczyńskiej..." wiadomosci.wp.pl, a dzisiaj uczestniczą w spisku, zmowie milczenia na temat okoliczności DRUGIEGO ZAMACH MAJOWEGO w RP, 11 maja 2018.

Dzisiaj,  zamiast powiedzieć Narodowi Polskiemu, co stało się (i przy czyim udziale?) z najważniejszą osobą w państwie, ciotą odpowiedzialną za cały ten burdel, w którym kancelarią premiera ukrytego stanu wojennego ma zarządzać kolejny szofer, który może mieć z pewnością mocne haki na Morawieckich obu i zły wpływ na ich potomstwo (por.: epigeneza, wnuczek Wałęsy aresztowany ostatnio nie za politykę, co dowodzi tylko, jaki Wachowski miał katastroficzny wpływ na politykę wypływania z kasy Fundacji Instytutu Lecha Wałęsy środków finansowych w końcu, jak najsamprzód kierowca Janicki, a potem szef BOR-u, gen. Janicki miał zły wpływ na pracę Prokuratorów Wojskowych podejmując  bezprawną decyzję o zniszczeniu kart SIM wszystkich uczestników ostatniej wycieczki lotniczej Lecha Kaczyńskiego, ażeby nie było dowodów pozwalających Prokuraturze na ustalenie rozmów z pokładu tupolewa wszystkich gadatliwych na koszt państwa osób, które mogły pozostawać w kontakcie telefonicznym ze zamachowcami.

GWIAZDA PITAGOREJSKA

w pentagramie krzyżuje kule ortopedyczne
dłuższy odcinek do mniejszego ma się tak 
jak suma obu do większego odcinka kreśli
na piasku złoty podział pozdrawia cięcie
Archimedes przed Jezusem kreśli na piasku 
swoje koła przed nim zaś pozdrawiają się
Pitagorejczycy kątem półpełnym wpisanym
w horyzont poznania się po tym co skryte

https://twitter.com/sowa/status/1003986203039948800

niedziela, 03 czerwca 2018

CARY IRODY HERODY Herodenspiel von Stefan Kosiewski PDO583 Trzy Panny Polskie: Nieufność, Cierpliwość, Zadanie wchodzą na scenę, lustrują się i załatwiają Odprawę udającym Greka

Trzy Panny Polskie: Nieufność, Cierpliwość, Zadanie, mówią:

Czy lekarz, gen. dyw. prof. dr hab. nauk medycznych Kula-Nośny,
obsadzony na stanowisku Dyrektora, szefa Wojskowego Instytutu
Medycznego a także Minister Spraw Wewnętrznych Administracji
Achim Brud-Brutusiński vel Senk w Tym (nazwiska obu figurantów

zmienione) zamierzają in infinitum iść w zaparte, zasłaniać się do
zafajdanej swojej śmierci tajemnicą służbową, aby tylko nigdy już
nie ujawnić Polkom i Polakom, Obywatelom RP w Unii Europejskiej
tajemnicy założeniowej PRL-u, przywiezionej z Moskwy w trumnie

prezydenta Bolesława Bieruta, której żaden Kaczyński za życia
kurdupli trockistowskich, współpracowników KOR-u Naimskiego z
Macierewiczem i jednym z bliźniaków jednojajowych Onyszkiewiczów
przed bliźniakami Kurskimi jednojajowymi nie odważył się otworzyć

jak podejmował kilka razy odważnie decyzję otwarcia trumny brata
bliźniaka jednojajowego, złożonego na Wawelu, Lecha Kaczyńskiego
po to, by za pierwszym razem rozwiać pogłoskę chodzącą maniakalnie
po kiepełe pogrobowca politycznego na temat członka gen. Błasika

dorzuconego złośliwie przez Tuska do zwłok mgr Marii Kaczyńskiej z
Mackiewiczów, a następnie za drugim razem dopełnić czary goryczy
nekrofaga politycznego fragmentami poległej tkanki z DNA Lecha
z trumien pomniejszych poległych wyjętej przy masowej ekshumacji

Stefan Kosiewski

POETRY

3 m  Dysonans Poznawczy Grupy Spiskowej Brutusinskiego PDO583

http://senat.blox.pl/2018/06/Elbrus-i-refleksje-dra-Glogoczowskiego-na-temat.html

poniedziałek, 23 maja 2016
In Memoriam IGOR STACHOWIAK PDO241 Kulturhauptstadt Europas Breslau ZR von Stefan Kosiewski CANTO DCCXXIII

Strona Komisji Bezstronnej ds. Ustalenia Przyczyny Zamachów udostępnił(a) post użytkownika Tadeusz Lepszy.

5 min ·  Качиньский должен заплатить вторую зарплату, спрятанную в бессмысленном уплате 1,5 миллиона злотых в год за должность для компании, защищающей паршу.
https://vk.com/wall467751157_131

Kaczyński ma oddać drugą pensję, ukrytą w bezprawnym wypłacaniu sobie 1,5 mln zł rocznie na słupa za ochronę strupa.
PDF: https://issuu.com/…/docs/in_memoriam_igor_stachowiak_pdo241_

... Zobacz więcej

Zobacz tłumaczenie

 Zdjęcie użytkownika Tadeusz Lepszy.https://donatlusk.livejournal.com/12435.html

Tadeusz Lepszy

15 godz. ·  Park-Geun-Hie, była prezydent Korei Południowej. Źródło: Twitter/Newspix
Sąd w Seulu skazał byłą prezydent Korei Południowej Park Geun Hie na 24 lata więzienia za nadużycie władzy, korupcję i wymuszenia. 66-letnia Park w ubiegłym roku została ostatecznie usunięta z urzędu w rezultacie skandalu korupcyjnego. Prokuratura domagała się 30 lat więzienia dla byłej prezydent.

Sąd wymierzył też byłej szefowej państwa karę grzywny w wysokości 18 mld wonów (13 mln euro). Wyrok wydano ponad rok po aresztowaniu Park w marcu 2017 roku. Prokuratura domagała się dla niej 30 lat więzienia oraz 118,5 mld wonów (89 mln euro).  https://www.facebook.com/komisjabezstronna/posts/1579723042136256


Stefan Kosiewski
1 godz. · Dlaczego Brytyjskie wojskowe laboratorium Porton Down, które oświadczyło, że wbrew sugestiom Rosji nie mogło być źródłem środka paralityczno-drgawkowego, którym wcześniej w marcu w mieście Salisbury zaatakowano rosyjskiego byłego szpiega Siergieja Skripala i jego córkę, nie chce ustalić dla Jarosława Kaczyńskiego zamachu w Smoleńsku?

Czy solidarność .:.braterska Loży Wielkiego Londynu odmówiła homologacji homoseksualiston z żydomasońskiej Grupy Windsor?

PDF: https://de.scribd.com/…/Kard-Burke-KORYGOWANIE-PAPIEZA-Abp-…

Dyrektor laboratorium Gary Aitkenhead powiedział BBC, że substancja ta "w żadnym razie" nie może pochodzić z jego placówki. Jak zaznaczył, kontrola i bezpieczeństwo są tam na "najwyższym poziomie".

http://www.rmf24.pl/…/news-otrucie-skripala-brytyjskie-wojs…

Próbki z Tu-154M są badane przez brytyjskie laboratorium DSTLPróbki pobrane z samolotu Tu-154M, który rozbił się w Smoleńsku, zostały w maju 2017 r. przekazane brytyjskiemu laboratorium Forensic Explosives Laboratory (FEL),… wiadomosci.onet.pl https://www.facebook.com/me.sowa/posts/391101914690478

Naukowcy i ludzie, którzy nie mają interesu w tym, aby ukrywać swoje błędy
skoro i tak Pan Bóg wszystko wypatrzy, albowiem tak to ułożył w Planie Bożym
żeby Grecy starożytni kpiąc z Nieznanego Boga żydowskiego apostoła Pawła
wymarli z fatalistyczną wiarą w Mojry, które im losy przędły, pilnowały i ucinałyPrzeglądając, przesłuchując swoje prace potykają się żyjący o przejęzyczenia
pomyłki, literówki, podnoszą kamień spod nóg, dokonują korekty spojrzeń
na Sprawę, zatem Chopina Marsz powstał we wigilię rocznicy Powstania, zaś
Akt Artystyczny, o którym za chwilę, miał miejsce dwa lata wcześniej, w '75 r.

Europejska Stolica Kultury Wroclaw 2016  50-040 Wrocław Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka przyjmuje interesantów: 

magazyn europejski
Du hast Pins gesammelt auf „Art“
50-040 Wrocław Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka przyjmuje interesantów
44 Min.

https://de.pinterest.com/pin/452752568771826467/

Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. Dialogu Międzynarodowego

Biuro Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do Spraw Dialogu Międzynarodowego

Czy sekretariat Biuro Festiwalowe IMPART 2016 nauczy się normalnie wypisywać z grupy google, zgodnie z zał.u dołu przesyłki instrukcją?

Czy mam zgłosić w Komisariacie Policji przy ul. Trzemeskiej przestępstwo w internecie: groźby karalne?

in memoriam Igor Stachowiak

https://gloria.tv/audio/LBg96bjgJ4d

Wyświetlenia 13 tys.   Stefan Kosiewski

http://sowa-magazyn.blogspot.de/2016/05/na-hipokryte-fraszka-z-of-moralia-aj.htmlArtysta, cover Fascynacja obłędem 243 20131004 Stefan Kosiewski Zarys estetyki chazarów

Written by sowa (») yesterday at 23:45 in category Art, read: 539×

 
@Andrzej Góra - język niemiecki słowo: der Artist ma na nazwanie dla cyrkowców i kabareciarzy, natomiast dla określenia ludzi uprawiających Sztuki Piękne oddaje słowo: Künstler, ten/ der. Jest zatem w Berlinie Akademie der Künste, jak w Krakowie Akademia Sztuk Pięknych. Nie mówi się, że piosenkarz uprawia Sztukę, chociażby był najbardziej schludnie ubrany, jak John Lenon i McCartney pół wieku temu w garniturkach na jeden krój i kolor,  z jednakowo przyciętymi grzywkami i Czerwono-Czarni, lecz prawdziwy tenor może być kiepskim artystą tak samo, jak absolwent Akademii Sztuk Pięknych szpachlą może mazać niczym goryl bohomazy; znałem Szewczyka Andrzeja, który to samo robił wałkiem używanym do pokrywania ścian wzorkiem a wystawiała mu to nie tylko Zachęta, czy Zapiecek w Polsce, bo jeszcze jest coś takiego jak rynek sztuki i konceptualizm, tzn. idzie zrobić geszeft na pomyśle, babie bez głosu, byle z dupą i cycami oraz na facecie, któremu kiedy tylko wyłączyć taśmę z nagraniem głosu poddanego wcześniej  obróbce elektronicznej, to wyje taki młody człowiek na stadionie do mikrofonu, jak jedna już wyła sztuczna gwiazda zagraniczna odkryta szczęśliwie w Polsce. Ujmując do kupy niniejsze wymądrzanie: piosenkarz niektóry i piosenkarka mają czasem tak bardzo ujmujący tembr głosu, że słuchać można wykonywanych przez nich piosenek jak poezji Jesienina Paryżanki słuchały, nic po rosyjsku nie rozumiejąc a zachwycając się do płaczu.    
Nie dyskutujemy o tym, co się komu nie podoba, albowiem powyżej mowa o zarządzeniu prawnym, które ma jednych, czy drugich uderzyć po kieszeni...  Dawniej do ogłupiania okradanych obywateli był w telewizji Waldorf, potem Kaczyński od Kiepury i operetek, a jeszcze potem gruba ryba, Mann udający głupszego od Materny a dziś byle moneta wypiera z ekranu Kopernika i Prawdziwy Talent w taki sam sposób, jak na konkursach byle Miss Powiatu, gdzie bryluje okrutna bżydota miejscowych układów mafijnych żydochłopów ze żydolesbami. Duchamp wystawił, co chciał wystawić w Paryżu, zaś w Polsce w latach siedemdziesiątych, z półwiekowym opóźnieniem królowało za mojej młodości wyznaczanie Pola Sztuki; na Festiwalu Studentów Szkół Artystycznych w 1977 r. dałem więc wrzucić w to Pole Sztuki oznaczone sznurkiem napełnionego piwem kondona, kupionego przez żonę zaprzyjaźnionego Poety, bo sam byłem nazbyt zawstydzony i młody, żeby poprosić w Aptece przy Rynku o prezerwatywy bez zachodzenia rumieńcem.  

I musiał przedmiot zostać następnie uznany przez organizatora i krytykę artystyczną za Przedmiot Sztuki. Taka sama hochsztaplerka i cyrkownia, jak z wydzieraniem mordy na scenie, tyle że udowodniona przeze mnie empirycznie wtedy na Rynku w Cieszynie, nie zaś uprawiana dla korzyści materialnych. A potwierdzić to mogą obecni naówczas przy tym duszą i ciałami Wojtek Sztaba i Antoni Porczak, autorzy opisanego przeze mnie powyżej Wydarzenia Artystycznego, już wtedy starsi ode mnie o parę lat doktorzy ASP w Krakowie, więc dzisiaj pewnie Profesorzy tak samo jak Mirek Rogala w Chicago; naówczas student, do którego wybrałem się pewnej nocy z akademika ASP przy Dzierżyńskiego, gdzie waletowałem na prywatną stancję, gdzie mieszkał i malował nie po to, żeby wspólnie pić wódkę, lecz aby obejrzeć obrazy, ramy, które umieszczał pędzlem jedna w drugiej, odcieniami.  Ciemno w mieszkaniu było, słabo tliła się żarówka mrugając ciepłym światłem, a mimo to i mimo wady wzroku, którą nabyłem mniej więcej ok. 4 roku życia poznałem się na tym, na czym dane było mi się poznać dzięki Bogom i pozdrawiam w tym miejscu Artystę tak samo ciepło, jak Lecha Klekota, który nie zrobił wprawdzie doktoratu w Ameryce, albowiem przebywa na stałe we Szwajcarii i nie skończył ASP w Krakowie, jednakże maluje w  Basel/ po polsku: w Bazylei nie tyle obrazy, lecz różne farby i kształty zamienia na to, co w moich oczach przechodzi w złoto, bowiem 123. AWPCz Artystę Bogowie obdarzają talentem, człowiek zaś ma kamień do filozofowania o sztukach w pierścieniu, na którym sztukmistrz nie dopatrzy się herbu. Z Panem Bogiem
Z Frankfurtu nad Menem mówił Stefan Kosiewski 
  https://shoudio.com/user/sowa/status/9060
23.05.2016 Koncern Bayer Leverkusen zgłosił dzisiaj wygórowaną ofertę zakupu amerykańskiej firmy Monsanto, która tzw. zmodyfikowaną żywność narzucić chciała Europie; przez chwilę zachwiało akcjami Bayeru na giełdzie we Frankfurcie. Jeżeli ta oferta zostanie zrealizowana, bo Merkel imperializmowi Erdogana przeciwstawić się nie potrafi, to żydostwo amerykańskie nie będzie potrzebowało TTIP, tajnych konszachtów za plecami Narodów Europy, żeby Polska żywność wyginęła, jak starożytni Grecy, albowiem tzw. politycy w Polsce nie mają z natury interesu w tym, żeby swoje,
czy cudze błędy zauważyć tak samo, jak Kościół Rzymskokatolicki nie ma interesu w tym, żeby szatańską zmowę w Magdalence uznać za nieważną od samego początku, jako zawartą w złej wierze, jak małżeństwa zawierane z podstawionymi Polakom przez ubowców córkami księży i żydobiskupów świętego Kościoła Rzymskokatolickiego.
https://gloria.tv/audio/UtgYGVPhTet

Artysta, cover FO243 20131004 Stefan Kosiewski ZECh
sowa
 http://de.groups.yahoo.com/group/sowamagazyn/message/1297  Andrzej Góra Ok- ale ja napisałem, co rozumiem pod tym słowem w Polsce. Co do piosenkarzy, zgadzam się, do szkoły muzycznej chodziłem z koleżanką, która później była za dobra na pewien program w Polsacie, by go wygrać. Fakt, tembr jej głosu był nieprzeciętny, i można ją było słuchać w każdym repertuarze. Niemniej, dziękuję panu Stefanowi za doprecyzowanie. 2 godz. temu
http://sowamagazyn.blogspot.de/2013/10/artysta-cover-fo243-20131004-stefan.html?view=magazine
 

 
 

 
QR code for this recording:
https://shoudio.com/user/sowa/status/9060
http://sowa.quicksnake.net/Art/Artysta-cover-FO243-20131004-Stefan-Kosiewski-ZECh

https://groups.google.com/forum/#!topic/panoramio-group-sowa/SUtAgzDGydc

 

https://issuu.com/kulturzentrum/docs/adam_bodnar_rzecznik_praw_obywatels

http://sowa.blog.quicksnake.pl/Rzecznik-Praw-Obywatelskich/In-Memoriam-IGOR-STACHOWIAK-PDO241-Kulturhauptstadt-Europas-Breslau-ZR-von-Stefan-Kosiewski-CANTO-DCCXXIII-PDO239-240-243

sobota, 21 maja 2016
@sowa @szejnfeld Drogi Szejnfeld, jebnięty w dekiel
rpo/kamila-grzesiak-w-imie-igora-longera.jpg

Adam Bodnar Rzecznik Praw Obywatelskich

Napisał Sowa.blog.quicksnake.pl (») dzisiaj w 11:12 w kategorii Rzecznik Praw Obywatelskich, czytaj: 18×

Stefan Hambura

Wczoraj o 20:26 · Kornel Morawiecki: czas na symetrię w prawach mniejszości narodowych w Polsce i Niemczech  Lubię to!

Stefan Kosiewski

Stefan Kosiewski @Stefan Hambura - obudził się nepota promujący własnego syna, za którego kobiety bezprawnie głosują w Sejmie, żeby przykleić do tematu moralnie słusznego, a gdzie był ten figurant od podpisania przez żydomasona Skubiszewskiego antypolskiego Traktatu 17.06.1991? Gdzie był, kiedy my protestowaliśmy publicznie, na konferencjach naukowych, na Wiejskiej, w Sejmie i w Kancelarii Prezydenta RP itd. http://kulturzentrum.w.interiowo.pl/2.html

1.fot. Jerzy Wydra z Kancelarii Prezydenta Kwaśniewskiego był gościem we Frankfurcie, zapoznał się z naruszeniami traktatu; od 1992 posiadamy pełną dokumentację. Czy stary Morawiecki był kiedykolwiek w Niemczech na zaproszenie jakiejś działającej rzeczywiście organizacji Polaków? Czy posiada chociaż kontakt do jednego, współpracującego z nim działacza zarejestrowanej sądownie i rozliczanej przez władze państwowe Niemiec organizacji społecznej? Czy tylko liczy na pomoc żydoskiej korporacji Geremka w konsulatach, która nie pomaga Polakom w Niemczech w niczym. Panie Mecenasie, czy potrafi Pan tego schorowanego człowieka zainteresować pytaniem, czy umie swojego syna, wicepremiera od rozwoju w Polsce zainteresować walką z Mordowaniem Polaków na Komisariatach Policji w II RP? Jestem w trakcie uzupełniania wniosku do RPO, czy mogę w sprawie ochrony praw rodziny zamordowanego Igora Stachowiaka liczyć na Pana Osobę?

 POLNISCHES KULTURZENTRUM - FRANKFURT AM MAIN

kulturzentrum.w.interiowo.pl|Od: Polnisches Kulturzentrum e.V. - Frankfurt am Main  · 1 min

 12 Std.vor 12 Stunden
 Cytat: „jebniety w dekiel”. No, jeśli PiS popierają osoby posługujące się w tak piękny sposób językiem polskim,...
 
   „jebniety w dekiel” przez żulię na komisariacie przy ul. Trzemeskiej we Wrocławiu śp. Igor Stachowiak
 
Drogi Szejnfeld,

jebnięty w dekiel - ma przynajmniej jedno jeszcze, pejoratywne znaczenie, łączy się je w języku lumpenproletariatu z purimowym przygłupem, który przegiął pałę.

Wykazanej troski o kulturę języka polskiego nie sposób jednoznacznie zapisać zainteresowanemu do dobrych uczynków, albowiem czystość intencji jadu (rączki ze wskazującym palcem z kości słoniowej, osadzonej na hebanowym kijku) zapaskudzona została nieczystą ironią, śmierdzącą obżydliwie kiepską atmosferą rynsztoka pseudopolitycznego żydostwa

M. Elamed

https://twitter.com/sowa/status/734077309720899588

groteskowa m.in. przez to, że syna swojego nie nauczyła mówić w języku polskim, a chce toczyć dialogi międzynarodowe ze żydami na całym świecie  http://mysowa.tumblr.com/post/144677933948/jarosław-kaczyński-oznajmił-że-jeżeli-ktoś

 Sieh dir weitere Videos von mysowa an
00:22
Jaroslaw Kaczynski o sfałszowanych wyborach, demokracji i suwerenności metodami medycznymi  w Lizbonie przez Lecha K.
Jaroslaw Kaczynski o sfałszowanych wyborach, demokracj...

Jaroslaw Kaczynski o sfałszowanych wyborach... von mysowa
PiS przyjęło nasze wspólne zaproszenie na wtorkowe spotkanie ws. TK. Jednak 


to jest nadinterpretacja informacji KPRM, która zakładać może, że inni wezmą udział (w tym KP PiS); czy jest odpowiedź?

https://twitter.com/sowa/status/734100049974661120

http://sowa2.quicksnake.net/job/Do-pracy-na-druga-pensja-dla-Amerykanki-i-Senatorki-RP-Anders-ktora-kasuje-jeszcze-wdowia-renta-po-pulkowniku-US-Costa

środa, 20 maja 2015
T. Rusak, Wówczas założono fundację Pro Civili na której zrobili miliardowe przekręty z pieniędzy podatników.

Po prawej T. Rusak, 

który rwał się na ochotnika by zabijać Górników. 9.000 zł emerytury.
Komorowski mówi o nim "To jest mój zaufany człowiek. Niech zostanie Szefem Urzędu Ochrony Państwa w wolnej Polsce." Są kolegami z WSI.
Razem stopniowo awansowali na szczeblach władzy.

Wówczas założono fundację Pro Civili na której zrobili miliardowe przekręty z pieniędzy podatników.


Do 1990 był wykładowcą i zastępcą kierownika Zakładu Taktyki Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Chemicznych w Krakowie. 7 sierpnia 1990 przeszedł do Urzędu Ochrony Państwa. Organizował Delegaturę UOP w Krakowie i kierował nią do grudnia 1997[1]. Od 21 grudnia 1997 do 25 października 2001 był szefem Wojskowych Służb Informacyjnych.

wtorek, 12 listopada 2013
awansu o cztery stopnie w hierarchii oficerów Rzeczypospolitej Polskiej mógł dorobić się jak Piłsudski w dupie
Porucznik Pytel zwolniony w  1998 r. z Urzędu Ochrony Państwa w związku z tym, że nie potrafił wyjaśnić kontaktów z Rosjanami, w 2013 r. został mianowany jako podpułkownik Piotr Pytel pełniącym obowiązki szefa  Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Podejrzany o współpracę z obcymi służbami specjalnymi awansu o cztery stopnie w hierarchii oficerów Rzeczypospolitej Polskiej mógł dorobić się jak Piłsudski w dupie, albo w austriackich służbach specjalnych. 
środa, 03 listopada 2010
Stefan Kosiewski: Prześladowany w Ojczyźnie przez bandę żydowską ukrytą w strukturach MS i MSWiA


 

Stefan Kosiewski: Prześladowany w Ojczyźnie przez bandę żydowską ukrytą w strukturach MS i MSWiA

Download this episode (18 min)  

sowa (») | 20. 9. | gelesen: 54x | Kommentare: 0
ap-iii-ko-726-10.jpg
Zawiadomienie o istnieniu zorganizowanej, żydowskiej bandy zamelinowanej w strukturach MS oraz MSWiA i Policji na przykładzie Tomaszowa Mazowieckiego, Województwa Łódzkiego i Stolicy.   Thursday, Oct 15, 2009 Stefan Kosiewski do Ministra Sprawiedliwości RP Krzysztofa Kwiatkowskiego. (...) Zabiegam niniejszym o unieważnienie ze wskazanych względów meryorycznych i uchybień formalnych wyroku wydanego z rażącym naruszeniem prawa przez Sąd Rejonowy w Tomaszowie 1 sierpnia 2008 r., w postępowaniu nakazowym.    weiter lesen/ czytaj dalej...
http://sowa.quicksnake.org/Polnisches-Kulturzentrum
http://sowa.quicksnake.de/Der-Bischof
piątek, 09 lipca 2010
Kaczyński ma wezwanie do prokuratora na 27 lipca

http://enimages.websnapr.com/?size=u&url=http%3A%2F%2Fwiadomosci.gazeta.pl%2FWiadomosci%2F1%2C80273%2C8118989%2CProkuratura_przeslucha_Kaczynskiego.html

Kaczyński ma wezwanie do prokuratora na 27 lipca

96 osób zginęło 1o kwietnia, a Rosjanie zlecili wojskowej prokuraturze w Warszawie przesłuchanie jednego tylko krewnego w linii bocznej, braty ofiary katastrofy pod Smoleńskiem.

Jarosław Kaczyński ma być przesłuchany 27 lipca 2010 r. a nie wiadomo, dlaczego potwierdza tę informację rzecznik Najwyższej Prokuratury Wojskowej, płk. Jerzy Artymiak, a nie rzecznik Wojskowej Prokuratury Okręgowej, która musi uprzedzić Kaczyńskiego o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 A jeśli Jarosław Kaczyński przesłuchany zostanie jako obwiniony o możliwość spowodowania katastrofy poprzez podjęcie za brata Lecha Kaczyńskiego zgubnej decyzji o przymusowym lądowaniu, to zostanie też uprzedzony o możliwości odmowy składania przez siebie zeznań.

Kaczyński pouczony zostanie też o możliwości złożenia wniosku o naprawienie przez siebie szkody wyrządzonej właścicielom samolotu i lotniska oraz rodzinom Polaków zabitych w katastrofie 10 kwietnia 2010.
«


mysowa (Donat LUSK )

mysowa

http://www.mister-wong.de/users/259020593
piątek, 25 września 2009
Policjai w Polsce porywa niewinnych Polaków za piłki - bo żydowska policja w Polsce strasznie kręci
piątek, 09 października 2009
Stefan Kosiewski: W sprawie anulowania bezprawia w Polsce
Hi,


Cheers,
european magazine
http://www.mypodcast.com/fsaudio/sowa_20091009_0354-512958.mp3

Link to Stefan K...

http://www.esnips.com/selectedfile/emaildoc/2b5d3d07-ba14-49e4-b50e-42ab0157bee6
http://konserwa.blox.pl/html/1310721,262146,21.html?101116

Opinie i komentarze Poleć znajomemu Powiadomienie zostało wysłane Poleć tę wypowiedź znajomemu Komentarze do artykułu Porwali i zażądali okupu. Za co? Za... piłkę

Scena prawie jak z gangsterskiego filmu odegrała się na jednym z katowickich podwórek. Trzech nastolatków ukradło piłkę dwóm chłopcom. Zostali zatrzymani przez policję, kiedy żądali pieniędzy za jej wykup

Przeczytaj artykuł »

Dodaj swoją opinię

Porwali i zażądali okupu. Za co? Za... piłkę

Autor: kulturzentrum   25.09.09, 11:28

Dodaj do ulubionych

przeca jo cauy czas ino o tym godom/
przecież mówię Ci cały czas,
http://www.mypodcast.com/fsaudio/sowa_20090923_1502-502235.mp3

Kochany Wilhelmie,

że oni mnie znowu skazali, teraz już zaocznie; ja siedziałem sobie spokojnie we Frankfurcie nad Menem od 1982 roku na azylu politycznym jako Polak polskiej narodowości i obywatel tylko polski, a ta żydowska banda w Tomaszowie Mazowieckim w zeszłym roku oskarżyła mnie fałszywie o kradzież dzieciom piłki do gry w piłkę nożną i skazali mnie zaocznym wyrokiem sądowym, który teraz muszą odwołać, bo ja nie mogę sobie pozwolić im na likwidację w ten sposób Mojego Polskiego Narodu.

Bo za dużo się w Polsce ludzi zatrzymanych przez Policję i siedzących niewinnie we więzieniach wiesza, a z wnioskiem o unieważnienie tego wydanego znowu ze zwykłej zemsty wyroku, może wystąpić z powodów formalnych tylko Minister Sprawiedliwości i Prokurator Generalny Andrzej Czuma, były emigrant ekonomiczny w Ameryce, przywieszony przez długie lata w USA przy jakiejś polonijnej organizacji.

Ja się do tego Ministra Czumy cały czas zwracam z różnymi pismami, po starej znajomości (bo jak ja pracowałem w Solidarności w Katowicach jako dziennikarz, to on był podwieszony przy naszej organizacji), ale on teraz chyba ma tylko w tym wszystkim taki sam interes, jak w zniszczeniu Warszawy w 1939 roku miał inny Czuma, który wolał wysłać tysiące niewinnych, cywilnych Polaków na pewną śmierć, a stolicę Narodu Polskiego skazać na zburzenie, zamiast poddać ją jak np. Francuzi poddali Paryż, i obeszło się bez niepotrzebnych strat w ludziach.

A popatrz tylko, ile dzieł sztuki się przy tym zachowało, nie tylko Luwr. Giocondzie włos nie spadł z czoła. Taka to jest ta niepolska polityka, od której głowa Polaka boli. Taka jest niestety Polaka dola, żeby się musiał tylko nieustannie tłumaczyć, dlaczego jeszcze żyje.

A ja myślę, Wilhelmie, że w tym musi być jakiś interes, żeby się Polak na eimgracji tułał prawie już trzydzieści lat, a w Polsce, żeby się panoszyła wszędzie żydowska hołota.

Z Panem Bogiem
Twój Stefan

a kto to jest dla Ciebie ten Jurek na zdjęciu, któreś mi podesłał?
http://sowa.mypodcast.com/200909_archive.html

http://forum.gazeta.pl/forum/w,760,100726347.html

szukam świadków, bo policja strasznie kręci

piątek, 01 maja 2009
W jakiej formacji MON był płk. Grudniewski, członek trockistowskiej organizacji żyda Kornela Morawieckiego?

Jakim członkiem antykomunistycznej, trockistowskiej tak samo jak KOR, organizacji żyda Kornela Morawieckiego był generał PDS Jan Grudniewski bedac jednocześnie oficerem Ministerstwa Obrony Narodowej ?  Jaka to była formacja MON? Wywiad wojskowy PRL, kontrwywiad, czy WSI?

Ordery i odznaczenia z okazji 25. rocznicy powstania „Solidarności Walczącej”    

  nazwiska

http://groups.google.de/group/sowa-frankfurt/browse_thread/thread/d53e50ace6408cb1?hl=pl 
To: Stan
Sent: Friday, May 01, 2009 9:54 AM
Subject: Re: sowa magazyn europejski Jak długo jeszcze żydowski urządnik na Polskim Sląsku odrzucać będzie bezkarnie Dokument Polaka?

Panie Stanislawie Tyminski,
W swej publicznej wypowiedzi ponizej sugeruje pan o moim nie koniecznie slowianskim pochodzeniu, Wiec dowiedz sie moj drogi, ze na cmentarzu parafialnym  w Krynkach kolo Starachowic lezy jeszcze 6 pokoleń moich przodków i sa dokumenty parafialne od 1740 roku do sprawdzenia naszego pochodzenia . Mielismy w rodzie arcybiskupa i kilka znacznych postaci , prawie historycznych. 
 Ja wybudowalem sobie tam grobowiec aby byc 7 pokoleniem lezacym na tym samym cmentarzu . 
 
Żona moja pochodzi z rodu hrabiow Watróbka Strzeleckich wlaścicieli dobr sandomierskich. Znany odkrywca i geograf Karol Edmund Strzelecki/1797-1873 r./odkrywca złoz zlota i węgla w Australii i w Ameryce Pld a odznaczony przez krolowa angielska  tytulem szlacheckim sir,  byl jej bliskim krewnym.  Wiec te dywagacje sa bzdurnym Pana wymyslem  i w odpowiednim czasie czekam na przeproszenie. 
 
 Panie Stanislawie gdy sie popatrzy na Pana tez ma pan rysy jakieś egzotyczne, nie koniecznie slowianskie. Nie chce tu pana obrazic bo pana szanuję , wczesniej Pan odkryl ze Walesa nas oszuka i podjal sie pan odwaznie kandydowania na Prezydenta , gdy my patrzeliśmy w niego jak w obraz i myśleliśmy ze nas poprowadzi do pelnej wolnosci. Mam nadzieje że zostaniemy bez obrazy. Jednak nie pozwalajmy sobie na przekraczanie nieodwracalnych barier.
 
 Nie musi Pan mnie obrazac w sprawie stopni, bo to nie elegancko i Pana nie dotyczy.
Dla Jasności sprawy jestem pelnym pulkownikiem Wojska Polskiego  bylym zastepcą Dowodcy 1 Dywizji Zmechanizowanej d/s technicznych / 15000 zolniezy /  i generalem formacji paramilitarnej Polskie Druzyny Strzeleckie o rodowodzie od czasow zaborów  1911 roku.  Z tej racji, ze jestem Komendantem Naczelnym PDS mam stopien generala i nie musze sie samozwać, takie mamy statutowe prawa..
Moim poprzednikiem byl general bryg Wojska Polskiego i General brygady PDS, slynny dowodca partyzancki Armii Krajowej  ,  Antoni Heda Szary, ten co jeszcze w 1947 r. rozbil wiezienie UB w Kielcach i uwolnil 700 akowcow a przygotowywal akcje rozbicia wiezienia Mokotowskiego w Warszawie gdzie meczono 1500 Ak-wcow. Bylem w czasach 80-tych jego adiutantem , bedac jednocześnie oficerem Ministerstwa Obrony Narodowej oraz czlonkiem antykomunistycznej Solidarnosci Walczacej  Kornela Makowieckiego z Wroclawia.
 
Dla wielu to sie w glowie nie miesci ale to nie moja wina ze maja za male glowy.
 W latach 90-tych byl pan naszym przeciwnikiem bo popieraliśmy  Walese / jak sie okazuje nieslusznie /  mieliśmy uzgodniona z nim umowe ,że odkomunizuje Wojsko Polskie  więc  Pana intelektualnie rozbiliśmy.        Wczesniej  tez intelektualnie ale zorganizowanie rozbilismy Mazowieckiego i przegral wybory.
 
Wcale sie nie musimy do Pana doklejac, a Pan nas unikac na wszelkie sposoby , bo pan juz dawno stracil ducha i sie Pan przestraszyl ze Pana moga zabic. W naszym rozumieniu Ojczyzna wymaga poswiecenia dla nie  i ryzyka, z tym sie trzeba pogodzic.  Z naszego grona nieznani sprawcy zabili 4-ech, . Najbardziej szkoda nam Plk Rajskiego i kpt Hutyre , bo oni byli wybitnymi  mozgowcami , mimo to dalej dzialamy narazajac sie nawet tym na stronie patriotycznej, ktorzy maja za malo wyobrazni. Pan plk  Bohdan Poreba przez to że byl w partii ale zostal wiernym Polakiem nagral dziesiatki filmow patriotycznych , jak Hubal, Polonia Restituta itp. Cale pokolenia uczyly sie na jego filmach patriotyzmu , wiec nie plujcie na niego ale obdazcie go szacunkiem na jaki zasluguje. Ludzi trzeba oceniac po owocach ich pracy a nie po tym co o sobie mowia. Pana przekonanie że jesteśmu prowokacja zydokomuny jest nieuzasadnione i naiwne a nie jestesmy Stowarzyszeniem a partią polityczna zalozona w 1996 r. czyli jedna z najstarszych partii w Polsce . Mamy jasne cele wyzwolenia Narodu i Panstwa Polskiego z kolejnej okupacji poprzez metodę uwlaszczenia. Jest to prawdopodobne jezeli wlącza sie tacy jak Pan a nawet  milion takich jak Pan a nie szarpac nasza nogawki jak kundelki . Jezeli ktos ma watpliwosci to mozna sie zapytac , sumienia mamy czyste i odpowiemy na wszysto rzetelnie.
Dla porzadku przekaże panu, ze aby byc wiarygodni w swoim scislym gronie to kazdy kto chce być w kierownictwie  musi pokazac czy  nie ma anatomicznych ubytkow odbiegajacych od slowianskiej budowy.
Przesylam pozdrowienia
Gen Jan G. Grudniewski

Pan Maslinski ma bardzo sluszne spostrzezenia.

Dodam ze wystarczy zobaczyc zdjecie Jana Grudniewskiego aby wiedziec z
jakiej grupy etnicznej on pochodzi.

Ten pan (nie jest on zadnym generalem, to samozwaniec) z ramienia WSI w 1990
roku zawodowo w calej Polsce zrywal mi wiece wyborcze z grupa 50-u
krzykaczy, po to aby wybory wygral Walesa.

Obecnie Jan Grudniewski i Bohdan Poreba wszelkimi sposobami (Facebook, etc)
chca sie do mnie przykleic a ja unikam ich jak ognia.

Z calym przekonaniem twierdze ze Jan Grudniewski i jego Stowarzyszenie to
prowokacja Zydokomuny dla latwowiernych i naiwnych Polakow.

Stanislaw Tyminski

http://opozycja.blox.pl/2009/04/Jan-Grudniewski-i-jego-Stowarzyszenie-to.html

wtorek, 28 kwietnia 2009
Wezwanie do zaprzestania prowadzenia przestepczej dzialalnosci. Gazeta Powiatowa, Zgorzelec, wydawca Zdzislaw Szostek

http://uop.blox.pl/2007/07/kadry-SB-do-UOP-i-do-prywatyzacji-majetnosci.html


Choschen ha-mischpat 156,5:
"...żydowi jest dozwolone, majątek nieżyda sobie przywłaszczyć. W jaki tylko chce sposób, ponieważ majątek nieżyda (goja) jest jak bezpańskie dobro.

Zdzislaw Szostek najpierw dopuścił się przestępstwa kradzieży cudzej własności intelektualnej,
a teraz dopuszcza się kolejnego przestępstwa, pomawia czasopismo SOWA o bliżej nieokreślone "sprawstwo".
Wobec powyższego:
1. Wzywa się niniejszym wydawcę Gazety Powiatowej w Zgorzelcu do zaprzestania przestępczej działalności prowadzonej na szkodę Magazynu Europejskiego SOWA;  opublikowania stosownego oświadczenia w najbliższym wydaniu GP (bez przeprosin!), termin publikacji: do 12.05.2009.
 2. Magazyn Europejski SOWA wyjaśnia, że nie zajmuje się wysyłaniem spamów (korespondencji reklamującej kancelarie prawne i bezprawne, bandyckie grupy, mafie żydowskie w zniewolonej Polsce); wysyłka magazynu SOWA odbywa się z serwerów yahoo oraz google na ogólnoobowiązujących, zgodnych z prawem zasadach: każdy z 16 tysięcy Odbiorów SOWY może się w każdej chwili sam wypisać z rozdzielnika; załączona w stopce redakcyjnej informacja wyjaśnia, jak można się samemu pozbawić niezależnej, wolnej informacji, za którą nie trzeba żadnym żydom płacić: By wypisać się z grupy wyślij e-mail do sowa-frankfurt+unsubscribe@googlegroups.com  wz. Magda Hanß-Kultur
http://groups.google.de/group/sowa-frankfurt/browse_thread/thread/938eaa149096ef99?hl=pl

  Scena 6 aktu 3

Na scenę wchodzi MOgiła, diabeł w napisem na piersi i plecach
: POLICJA
MOgiła, diabeł, rzecznik prasowy policji w Katowicach: mówi:
Jakem MOgiła, rzecznik prasowy policji w Katowicach mówię
Za posiadanie nielegalnie doładowanej nawigacji grozi 5 lat więzienia, więc jeśli policjant będzie miał wątpliwości, to jego ZŁA WOLA będzie dla GOJA jak Pan Bóg. Zabierze auto do licytacji
Krowa55: nie zrozumiałam, o co się rozchodzi.
owca: m, eeee, m,eee
baran: on mówi coś o własności
koń: która przechodzi z ojca na syna?
Anioł Gabriel: Na z kurwy syna, bo ważne pochodzenie liczy się po matce.
kaczor1: jakbym słyszał rabina
kaczor2: my mamy błonę między palcami.
To nas to zarządzenie chyba się nie dotyczy?
kaczor1: my z Ziemi Polskiej do Polski
mamy immunitet, nie spotka nas nic złego.

kaczor2: złączym się z narodem...jakim?
kaczor1: formalnie jeszcze polskim
.
Lech Wałęsa: Kolego, Proszę wykreślić mój adres z tej listy korespondencyjnej.
rozsyłanie spamu jest karalne! Mnie też LW

kaczor2: a ten czego?
kaczor1: on chciałby się jeszcze liczyć i spotykać z pieniędzmi, a boi się, że się wyda.
kaczor2: że żyd go wyda, on był TW Bolek?
kaczor1: że też żyd
kaczor2: to, czy to taki wstyd być żyd? naród wybrany przez boga, którym żydzi się ubogacili, tzn. tylko upewnili, co do czego, żeby ich nikt nie ruszył, gdyby miało do czegoś dojść.
kaczor1: nic się nie szykuje.
kaczor2: to dobrze, czy źle, bo ja wykonuję tylko, co Pan Brat chce, ja tutaj jestem tylko z woli i z mocy Pana Brata Herod król.
kaczor1: ty siedź cicho, kiedy ja mówię, albo zatańcz z małżonką; ona tak ślicznie kołuje, jak ja w polityce z Niemcami, bo teraz w Prusiech króluje żydówka i pedał, a oni trzymają z Chinami i z nami. Obama dostał swój przydział, ma robić za pokojowego, jak Wałęsa miliona dolarów w NOBLU dostał , nasz Obama kupiony, cicho SZA!
kaczor2: Szalom, zapalę u mezuzy świeczkę...
kaczor1: jeszcze nie pora, i u menory, a nie mezuzy, swojego nie kręć.
kaczor2: ja języki znałem, kiedy broniłem doktorat, ale teraz już zapomniałem, bo jak się języków nie używa, to taka człowieka dola, że po polsku najprościej, złączym się z narodem
Lech Wałęsa: jak już mówiłem, My, Naród euroPEJSKI...
kaczor1: czego ten tu jeszcze chce? gażę na całym świecie ma, a w Polsce jeszcze do tego emeryturę prezydenta. Co on tu jeszcze szuka?
Lech Wałęsa: dupek! To są przestępcy, ja ich znam. Jeden i drugi dupek. Ja jestem król Herod prawdziwy, a Danuśka Dama, a reszta do zrzucania blotki jak zderzaki, to ja zrzucam jednego po drugim, tak z nimi gram, a Bolków było sto tysięcy, nie ja jeden, to gdyby doszło co do czego, to się odwołuję do przyzwoitości Jaruzelskiego, generała, on mnie zna, może zaświadczyć, że te konszachty w Magdalence były uczciwe, Kościół też przy tym był i nie wyklina nikogo, bo sam nie jest bez winy. Nie bez przyczyny powtarza się: rzuć kamieniem w drania, jeżeli nic nie masz na duszy sam, jak Murka drań, co bandę żydów na stracenie policji dał. 
Smierć z kosą: Od zrzucania jestem ja. Z postumentów i z piedestału też, bo dla mnie wszyscyście równi. Za gówno was mam,  ekstremalne
ekskrementy, hołota bez chałatów, git szabes. Taki sam dobry jak Murka kapuś, przywódca bandy, którą sam sprzedał.
Lech Wałęsa: Alejkum, szalom. Ze mną nie będzie tak lekko, Bracie. Bo ja się odgrażam, że wszystko potrafię. Rozdam miliony jak Lechosław Szczodry i drugą Japonię zbuduję, żeby Białystok mógł podpisać umowę o współpracy z Nagasaki, a Koszalinowi Hiroszimę przydzielam. Odgrażam się, że ze mną nie będzie tak lekko, bo ja mam w prawej komorze serca czipa, a w lewej legalny nadajnik GPS, żeby mnie można było erorten, to do aorty idzie taka antenka i w Ameryce wiedzą, gdzie mnie szukać. Na tym polega Tarcza Amerykańska, że wszystko gra, jak należy?
baran: a Murka? Czy ładna była dziewczyna?
owca: baranie, toć mówią, że to był żyd, a nie baba
owca śpiewa:. W Białostockim lesie banda grasowała,
nieuchwytna od szeregu lat
Z policyjnych obław wychodziła cała
Z łupem uciekała w gęsty las

koń: do czasu dzban wodę nosi
i kapuś do czasu donosy znosi,
aż wreszcie przebierze się miarka
i zdradzonego zaleje żółć
, a dłoń zaciśnie
owca: błysnął nagan w ręku
strzał się rozległ głuchy,
Murka nagle zwalił się pod stół
uderzając przy tym głową o podłogę,
krew bluznęła z podłogi na stół.
Ach ty podły Murko, policyjna suko,
zdradę zapłaciłeś życiem swym
Banda nie wybacza, kula jest zapłatą
Zdradę żyda może obmyć krew
W Białostockim lesie jest mogiła mała,
dobrze skryta pośród gęstych drzew.
Tam swojego herszta banda pochowała
i po Murce został tylko śpiew.
Lech Wałęsa: Po mnie nic nie zostanie, bom wszystkie dary przekazał na Jasną Górę, a cały spis tych złotych medali i darów z całego świata rozrzuciłem po internecie, bo po co mnie te papierki, dyplomy?
kaczor2: Bracie, czy mam podpisać ten Układ Warszawski?
kaczor1: Kiedy wszyscy podpisali Traktat Lizboński, to ty bracie masz też podpisać Traktat Lizboński, a Warszawa jedynie jest miejsce pobytu, spacja i data na dokumencie i twój podpis.
kaczor2: spacja, Warszawa, dziś mamy Wigilię, 10 października, szabas.
kaczor1: co ty mieszasz, jaki szabas, jaka spacja? Patrzcie durnia: spacja - pisze.  Spacja to jest długi klawisz, klikasz, odstęp, a nie piszesz, reszta w myśli ( szabas, szałas czy Wigilia) nie mieszaj do Rzeczy religii, bo to jest tylko zabobon, w dawnych czasach, po to potem był nazizm jak potop, żeby spalić synagogi i wszystkich zrównać w prawie do pracy: Arbeit macht frei!  Nie było za Hotlera bezrobocia, Stalin także zajęcie wszystkim dał, adin rabotał. A dziś mamy równość w prawach i wybory a ty masz dać  się wystawić w tych wyborach jako KAPO, ciebie wystawia nasz Lager/ polityczny obóz na kandydata, a bydło ma zagłosować: kogo wolą mieć za Kata: Kwaśniewski/ Sztolzman, czy ty?
Lech Wałęsa:  a czy ja, waszym zdaniem już nie mam żadnych szans?
kaczor1: ty jesteś w kręgu podejrzeń,  istnieje prawdopodobieństwo, że przywódca Strajku i Narodu był kapuś, a taki nie nadaje się na KAPO, bo KAPO jest Ludu Pracującego przywódca. Olek był dobry przy wódce, Boże, czego ten nie wyprawiał? A udawał cały czas pijanego jak Jelcyn, dobra to była sztuka, taki Teatr Powszechnego Oburzenia. Tamten się chwiał jak  przed śmiercią uginał kark Papież, ziemię Siwiec jak Papież całował, przejmowało i zajmowało to każdego, a swój gdzie indziej wszystko kradł, mógł brać i wynosić, bo cały uwaga okradanych skupiona był na tych sztuczkach i skandalach, a te robił i sprzedawał Urban, minister propagandy Jaruzelskiego, nie gorszy w przekabacaniu od Goebellsa wydawca NIE, taką gazetę miał, a pisał tam bez owijania w bawełnę o tych wszystkich w Polsce kurwach.
http://elefanta.pl/bookmark.action?bookmarkId=10383247
 
1 , 2 , 3 , 4
| < Czerwiec 2018 > |
Pn Wt Śr Cz Pt So N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Zakładki:
EU-Fotos
Exclusiv
Freunde - Przyjaciele
IN POLEN - W POLSCE
KOSIEWSKI
Księga - Gästebuch
KULTUR
LITERATUR
Narodowi socjaliści - komuniści - inne
NASZE - UNSERE
POLONIA i Polacy poza granicami RP
SOWA
SOWA RADIO
SOWA VIDEO
UNIA & POLSKA
YES - POLAND
www.flickr.com
stefan_kosiewski przedszkole oddali na burdel photoset stefan_kosiewski przedszkole oddali na burdel photoset